Tjerkwerd

Verkiezingsavond: Leefbaarheid in de dorpen Súdwest-Fryslân

Volgend jaar maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, maar de inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen vanwege gemeentelijke herindelingen op 22 november al stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. In aanloop naar deze verkiezingen is er een politieke avond waarop de kiezers in gesprek kunnen gaan met vertegenwoordigers van deelnemende politieke partijen.

De Hemdijk feestelijk geopend

De slingerdijk tussen beide dorpen werd in 2015 verkozen tot de ‘slechtste weg van Friesland’, na een poll van de Leeuwarder Courant. Een grondige aanpak -er werd nieuw opnieuw geasfalteerd, bermbeton aangelegd en drempels geplaatst- zorgt ervoor dat automobilisten elkaar op een veilig manier kunnen passeren. Wethouder Durk Stoker reed vrijdag met paard en wagen met de genodigden naar de Hemdijk.

Pagina's